«Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Гранитный кентінің негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа поселка Гранитный отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»

СоцСети

    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Психологиялық қызметтің жұмыс жоспары

Жұмыс түрі

Вид работы

Іс-шаралар

Мероприятия

Нысаналы  топ Целевая группа

Орындалу мерзімдері Сроки исполнения

ЕскертулерПримечание

Есеп беру нысаны Форма отчетности

I

Психодиагностикалық жұмыс

/ Психодиагностическая работа

1

Бірінші сынып оқушыларының бейімделу компоненттері ретінде мазасыздық пен оқуға деген ынтаны диагностикалау./Диагностика уровня тревожности и мотивации к обучению, как компонентов адаптации первоклассников.

1.«Менің мектебім» проективтік әдістемесі./ Проективная методика «Моя школа».

2.«Мектеп уәждемесінің деңгейін бағалауға арналған сауалнама»

Н.Г. Лусканова. / «Анкета для оценки уровня школьной мотивации»

Н.Г. Лусканова.

3. Рахманқұлова әдістемесі  бойынша мектеп бейімсіздігін анықтау сауалнама жүргізу.

/Опросник

по выявлению школьной дезадаптации

Методика Рахманкуловой

1-сынып оқушылары /Учащиеся 1 класс

 

 

 


Мұғалім және бірінші сынып оқушыларының ата-аналары /учитель и родители первоклассников

Қыркүйек,  ақпан  қайта алу ./ Сентябрь, повторная февраль.

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама Протокол

4.  «Баспалдақ»  С.Г.Якобсон, В.Г. Щур / «Лесенка» С.Г. Якобсон, В.Г. Щур класс

5. «Отбасы суреті» балалар-ата-аналар қатынастарын зерттеу. /Исследование детско-родительских отношений «Рисунок семьи»  

1-сынып оқушыларыУчащиеся 1 класс

Қазан/Октябрь

 

Хаттама Протокол

2

Орта буынға көшу кезінде бесінші сынып оқушыларының бейімделу деңгейін диагностикалау.Диагностика уровня адаптации пятиклассников при переходе в среднее звено.

1.«Бейімделу кезеңінде білім алушылардың алаңдаушылығын анықтау» экспресс әдістемесі. /Экспресс методика «Выявление тревожности у обучающихся в период адаптации».

2«Мектеп мотивациясының деңгейін бағалауға арналған сауалнама»

Н.Г. Лусканова. /«Анкета для оценки уровня школьной мотивации»

Н.Г. Лусканова.

5-сынып оқушыларыУчащиеся 5 класс

Қыркүйек,  ақпан  қайта алу ./ Сентябрь, повторная февраль.

 

Хаттама Протокол

3. «Отбасы суреті» балалар-ата-аналар қатынастарын зерттеу./ Исследование детско-родительских отношений «Рисунок семьи»

4.  «Өмірде жоқ жануар» әдістемесі/ Методика «Несуществующее животное»  

5-сынып оқушыларыУчащиеся 5  класс

Қазан

Октябрь

 

Хаттама Протокол

3.

Аға буын оқушылары үшін бейімделу диагностикасы. /Адаптационная диагностика для учащихся старшего звена.

1.Басса-Дарка әдісі (түрлендіру)/ Методика Басса-Дарки (модификация)

2.«Дабыл деңгейін анықтау» Спилбергер әдістемесі./Методика Спилбергера «Определение уровня тревожности».

10 -сынып оқушыларыУчащиеся 10  класс

ҚыркүйекСентябрь

 

Хаттама Протокол

3. «Әлеуметтану» әдістемесі/ Методика «Социометрия»

4. Балалар-ата-аналар қатынастарын зерттеу  /Исследование детско-родительских отношений 

10-сынып оқушыларыУчащиеся 10  класс

Қазан

Октябрь

 

Хаттама Протокол

4

«Тәуекел тобындағы» балаларды анықтауға диагностика /Диагностика на выявление детей «группы риска»

Разуваеваның тесті.

  • Тест Разуваевой.

 

8-11-сынып оқушылары

Учащиеся 8-11 классов

Қазан, қараша

Октябрь- ноябрь

 

Хаттама Протокол

7-сынып оқушыларыУчащиеся7 класс

 

Сұраныс бойынша

по запросу

Хаттама Протокол

5

Оқушылардың мазасыздық деңгейін  диагностикалау Диагностика уровня тревожности учащихся

1.«Өмірде жоқ жануар» әдістемесі/ Методика «Несуществующее животное»

6-сынып оқушыларыУчащиеся6 класс.

Қараша

Ноябрь

 

Хаттама Протокол

 

2. "Бейімделу кезеңінде студенттердің алаңдаушылығын анықтау" Экспресс әдісі. Экспресс методика «Выявление тревожности у обучающихся в период адаптации».

5-сынып оқушыларыУчащиеся 5,класс.

Қараша

Ноябрь

 

Хаттама Протокол

 

6

Оқушылардың мазасыздық деңгейін  диагностикалау / Оценка уровня тревожности ребенка

1.Захаров тесті/Тест Захарова

5 – 7 сынып ата аналары/

Родители 5 – 7 классов

Қараша Ноябрь

Сұраныс бойынша

по запросу

Хаттама Протокол

7

Оқушылардың мазасыздық деңгейін  диагностикалау / Диагностика уровня тревожности учащихся

1.«.Айзенктің психоэмоционалдық жағдайының самодиагностикасы - 40» / «Самодиагностика психоэмоционального состояния Айзенка – 40»

6,7-сынып оқушыларыУчащиеся6,7 классы

Желтоқсан Декабрь

Сұраныс бойынша

по запросу

Хаттама Протокол

8

Диагностика: Агрессивтілік деңгейі /Диагностика: Уровень агрессивности

Басса-Дарка әдістемесі /

Методика Басса-Дарки

6,7-сынып оқушыларыУчащиеся6,7 классы

ЖелтоқсанДекабрь

Сұраныс бойынша

по запросу

Хаттама Протокол

9

Бейін алды даярлық пен бейінді оқытуды диагностикалау./

Диагностикапредпрофильной подготовки и профильного обучения.

 

1.Е.А. Климов бойынша «Дифференциалды-диагностикалық сауалнама» (МДҰ) әдістемесі /Методика «Дифференциально – диагностический опросник» (ДДО) по Е.А. Климову

9-11-сынып оқушыларыУчащиеся9-11 классы

ЖелтоқсанДекабрь

 

Хаттама Протокол

  1. "Тұлғаның бағыттылығын анықтау"сауалнамасы/ Анкетирование «Определение направленности личности»

9-11-сынып оқушыларыУчащиеся9-11 классы

Қаңтар

Январь

 

Хаттама Протокол

1. Е. А. Климов бойынша "дифференциалды – диагностикалық сауалнама" (ДДҰ) әдістемесі /Методика «Дифференциально – диагностический опросник» (ДДО) по Е.А. Климову

7,8-сынып оқушыларыУчащиеся 7,8 классы

Қаңтар

Январь

 

Хаттама Протокол

10

Диагностика: Тұлғааралық қарым-қатынас Диагностика: Межличностные отношения

1.Социометрия/Социометрия

 

Отбасы социограммасы/Социограмма семьи

Оқушылар, ата -аналар,

Учащиесяи

родители

В течении года

Сұраныс бойынша

по запросу

Хаттама Протокол

11

Диагностика Диагностика

1.«Мектеп уәждемесінің деңгейін бағалауға арналған сауалнама»

Н.Г. Лусканова./«Анкета для оценки уровня школьной мотивации»

Н.Г. Лусканова.

1,5-сынып оқушыларыУчащиеся1,5 классы

Ақпан

Февраль

қайталанатын

повторная.

Хаттама Протокол

12

Мінез ерекшеліктерін диагностикалау/ДиагностикаОсобенности характера

К. Леонгард «Мінез-құлық сипаттарын акцентуациялау»

/К. Леонгард «Акцентуация черт характера»

9-сынып оқушыларыУчащиеся9 класс

Наурыз

Март

Сұраныс бойынша

по запросу

Хаттама Протокол

13

Оқушылардың мазасыздық деңгейін  диагностикалау / Диагностика уровня тревожности учащихся

Мазасыздықты зерттеу тесті (Спилберг сауалнамасы)

/Тест исследование тревожности

(опросник Спилберга)

 

9,11-сынып оқушыларыУчащиеся9,11классы

Наурыз

Март

 

Хаттама Протокол

14

Өзін-Өзі Бағалау ДиагностикасыДиагностика Самооценка

"Баспалдақ" С. Г. Якобсон, В. Г. Шур«Лесенка» С.Г. Якобсон, В.Г. Щур

4-сынып оқушыларыУчащиеся4 класс

Наурыз

Март

 

Хаттама Протокол

15

Оқушылардың мазасыздық деңгейін диагностикалау.Диагностика уровня тревожности учащихся.

Оқушылардың мазасыздығын жедел анықтау әдісі/Экспресс-методика выявление тревожности у учащихся.

4-сынып оқушыларыУчащиеся4 класс

Сәуір/Апрель

 

Хаттама Протокол

16

Диагностика/

Диагностика

 

"Менің сыныбым және менің мұғалімім"аяқталмаған сөйлемдер тесті/  Тест незаконченных предложений «Мой класс и мой учитель»

3,4-сынып оқушыларыУчащиеся3 и 4 классы

Сәуір/Апрель

 

Хаттама Протокол

17

Диагностика Диагностика

Эмоционалды күйзеліс (Бойко);/

Эмоциональное выгорание (Бойко);

Педагогтар/ Педагоги

Сәуір/Апрель

 

Хаттама Протокол

Жаңартылған күні: 05.10.2022 09:53
Құрылған күні: 05.10.2022 09:53

Текст